جزء 4 آیات 17 و 18 نساء
 
موضوع آیات : توبه
 
مشرکان حق ندارند مساجد خدا را آباد کنند در حالى که به کفر خویش گواهى می‏دهند! آنها اعمالشان نابود (و بی ‏ارزش) شده؛ و در آتش (دوزخ)، جاودانه خواهند ماند! (17) مساجد خدا را تنها کسى آباد می‏کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده، و نماز را برپا دارد، و زکات را بپردازد، و جز از خدا نترسد؛ امید است چنین گروهى از هدایت‏ یافتگان باشند. (18)