در این اردو نوجوانان با مسائل این دوران و موضوع بلوغ بیشتر اشنا شدنددر پایان کتاب آنچه یک جوان باید بداند نیز به این عزیزان اهداء شد که مسابقه ای هم از این کتاب برگزار خواهدشد

جهت دیدن تصاویر به ادامه مطلب بروید