برنده ربع سکه: آقای علی محمدیه از محمدآباد.  برندگان کارت هدیه پنجاه هزارتومانی: ابولفضل ایلیاتی ، سمیه محمدیه، مهدی خشایی، حامدعرب، محمدرضافخره.

برندگان کارت هدیه 25000تومانی: مهدی صدری، فخری صدری،فاطمه بیشه، علی شفیعی، الهام آسمانی، زینب محمدی، رقیه صدری، وحیدساربانی، فاطمه اسماعیلی،

برندگان سکه پارسیان: راضیه محمدی، فاطمه رضادوست، عباس عرب، علی سهرابی، زینب کریمی، مرضیه سفاری، عیسی راستی، امیرعباس ایلیاتی، محمدرضاصدری، امیرحسین نجفی