انالله و انا الیه راجعون

خبر کوتاه بود اما بسیار ناگهانی وتلخ....از دروغ بدمان می آید اما دوست داشتیم این خبر دروغ بــاشد...اماخبرواقعیت داشت محمدرضاصحرایی پرکشید ورفت..وما ماندیم وداغ ومصیبت واشک وافسوس...امیدمان برای تسکین دردمان فقط لطف خداست وتوسل به قمرمنیر کربلا که محمدرضا برایش خدمت کردوسربازی.

مصیبت درگذشت محمدرضا رابه پدر ومادروخواهر وهمه ی بستگانش وبه هم کلاسیهاوبچه های کانون تسلیت عرض میکنیم.

خدایا محمدرضارا همنشین بچه های امام حسین قرار بده.آمین

به ادامه ی مطلب مراجعه کنید