تعزیه امسال با موضوع کاملا جدید در شب شهادت حضرت زهرا(س) در مهدیه حضرت ابوالفضل العباس اجرا خواهد شد.

این نمایشنامه واقعه بعد از شهادت حضرت زهرا و توطئه های قبل از رحلت پیامبر را به نمایش میگذارد.