عزیزانی که در مسابقه حدیث دوست شرکت کرده اند تا ظهر شنبه یک خرداد مهلت دارند پاسخ نامه هارو تحویل دهند

تذکر تمامی مشخصات خواسته شده در پاسخ نامه باید پر شود وهزینه شرکت در مسابقه که نفری2 هزار تومن می باشد هم باید پرداخت شود در غیر این صورت در مسابقه شرکت داده نخواهد شد.

جهت اطلاعات بیشتر ۰۹۱۳۸۸۹۱۴۲۲ تماس حاصل فرمایید