جلسه ی مادحین و خادمین اهل بیت(ع) چهارشنبه ها بعداز نماز مغرب وعشا در مهدقرآن مسجد ولی عصر(عج)