گفتم: سرت رو بنداز پایین زندگیتو بکن،به هیچ چیز و هیچ کس فکر نکن،ما بی طرفیم، کار به کار کسی نداریم...

گفت: زیارت عاشورا را خوانده ای... دودسته جمله دارد،یاسلام است یالعن؛ جامعه هم دو دسته دارد، موردسلام اهل بیت (ع) و موردلعنشان. عاقبت هم دو دسته می شود،بهشت و جهنم، •• وسط ندارد.

گفتم حتی بی طرف ها...!!!؟؟؟

گفت: در زیارت عاشورا جوابت هست... (و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله...) امام صادق آن بی طرف ها را هم لعن کرده... البته زیاد هم بی طرف نبودند هر که در لشکر حسین(ع) نباشد در محفل شراب باشد یا محراب نماز... یزیدی است.

گفتم:زمانه عوض شده... موقعیت فرق کرده.

گفت: باز زیارت عاشورا جوابت را داده: (و آخر تابع له علی ذلک) تا آخر الزمان هر کسی مثل این ها باشد لعن شده... قرار نیست که فامیلیش یزید باشد...

(کل یوم عاشورا) در هر زمان حسینی به قتلگاه می رود... کاروان حرکت کرده و هر انسانی به کربلای خودش می رود... باید تکلیفش را با خودش روشن  کند،حسینی است یا یزیدی... گفتم: یعنی چه...!!!؟؟؟ گفت: جامعه ات را نگاه کن،اگر صف حسین(ع) را پیدا نکردی به مرگ جاهلیت مردی...