وقتی به یک ضیافت دعوت می شویم خودمان را متناسب با آن ضیافت را آماده می کنیم. شیوه پوشش، آرایش ظاهری و رفتار ما می بایست مناسب با آن مراسم باشد. ماه مبارک رمضان نیز یک مهمانی معنوی است. از آن جا که روزه دار در ماه مبارک رمضان به ضیافت الهی دعوت شده است، طبیعى است که مقدّمات حضور در این ضیافت نیز باید متناسب با آن باشد. 
امام رضا (ع) در این باره خطاب به اباصلت فرمود: ... اى اباصلت، بیش تر روزهاى ماه شعبان گذشت و این آخرین جمعه آن است. تقصیرات خود را در آن چه از آن گذشته جبران نما و به چیزى که به تو سود مى رساند روى آور. دعا، استغفار و تلاوت قرآن را بسیار نما و از گناهان خود نزد خدا توبه کن، تا ماه خدا به سوى تو رو آورد، در حالى که براى خداوند عزّ و جلّ خالص شده باشى، و هیچ امانتى بر گردنت نباشد جز آن که ادا نموده باشى و در دلت کینه مؤمنى نباشد، مگر آن که از دل خارج کرده و هیچ گناهى نباشد، جز آن که از دل زدوده باشى و از خدا بترس..." 1
ماه رمضان که از راه می رسد، همه جا را عطر خدا فرا می گیرد. هر کس در حد و اندازه خودش، تلاش می کند تا از این مهمانی بهره مند شود. گناه کردن ها کم می شود. جرائم کاهش می یابد. نوای ربنا در گلدسته های شهر می پیچد. امام رضا (ع) در خصوص ماه رمضان از پدران بزرگوارشان علیهم السّلام از حضرت علی علیه السّلام نقل کردند که حضرت رسول صلّی الله علیه و آله فرمودند: " ماه رمضان ماه بزرگی است، خداوند در آن ماه، خوبی ها را زیاد می کند و بدی ها را از بین می برد و درجات را بالا می برد؛ هر کس در این ماه صدقه ای بدهد، خداوند گناهانش را می آمرزد، و هر کس به بندگانش نیکی کند، خداوند او را می آمرزد و هر کس در این ماه خوش اخلاق باشد، خداوند او را می آمرزد، و هر کس در این ماه خشم خود را فرو برد، خداوند او را می آمرزد و هر کس در این ماه صله رحم کند، خداوند او را می آمرزد. سپس حضرت صلّی الله علیه و آله فرمودند: این ماه مثل سایر ماه ها نیست، هر وقت به شما رو کند، با رحمت و برکت رو می کند، و وقتی از شما جدا شود، با بخشش گناهان دور می شود؛ این ماه ماهی است که خوبی ها در آن زیاد می شود و کارهای نیک در آن مورد قبول است. هر کس از شما برای خدا دو رکعت نماز نافله بخواند، خدا او را می بخشد. سپس فرمود: بدبخت کسی است که این ماه تمام شود و گناهانش بخشیده نشود و هنگامی که نیکوکاران، پاداش های خدای کریم را دریافت می کنند، زیان کرده باشد".2