محفل انس باقرآن کریم آخرین هفته هر ماه در یکی از مساجد روستای محمدآباد برگزار میشود که این ماه نوبت مسجد ولی عصر بود که گزارش تصویری را برای شما آماده کردیم

تصاویر بیشتر در ادامه مطلب