همزمان با ولادت سراسر نور پیامبر اکرم  (صلی الله علیه واله) و خورشید آسمان ولایت وامامت امام جعفر صادق (ع)مجلس جشنی  جمعه مورخ  19/10/1393  در مسجد ولی عصر(عج) همراه بانماز مغرب وعشا وبرنامه های متنوع ازجمله پخش فیلم یرگزار گردید.ولادت پیامبر وامام صادق1ولادت پیامبر وامام صادق2ولادت پیامبر وامام صادق3

جهت دیدن بقیه عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید

ولادت پیامبر وامام صادق4ولادت پیامبر وامام صادق5ولادت پیامبر وامام صادق6ولادت پیامبر وامام صادق7ولادت پیامبر وامام صادق8ولادت پیامبر وامام صادق9ولادت پیامبر وامام صادق10ولادت پیامبر وامام صادق11ولادت پیامبر وامام صادق12ولادت پیامبر وامام صادق13